Podrška B92

 Centar za građansko delovanje (CeGraD) najoštrije osuđuje kampanju koja se vodi protiv B 92 i odlučno staje na stranu onih koji ne pristaju na položaj podanika koji nam vlast nameće.
Upravni odbor CeGraD-a je na svojoj sednici razmatrao ovaj slučaj i konstatovao da se radi o grubom kršenju prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

CegraD se najoštrije protivi svakom pokušaju pokretanja procesa masovne mobilizacije oko nacionalističkih ideja, jer to ne dovodi do uspešne izgradnje demokratskog društva, u formi interesa i institucija koje se ne podudaraju sa nacionalnim.
CeGraD posebno ukazuje na neophodnost stvaranja ambijenta, kao merila dostignutog nivoa društva, u kojem će svi građni bez straha za svoj život, živeti u našoj zemlji
, protivi se napadu na ljude sa drugačijim mišljenjem, na način koji narušava njihovu bezbednost, bezbednost njihovih porodica i poziva sve poitičke subjekte da se uzdrže od postupaka kojima bi mogli narušiti nečiju bezbednost.