Drvo života - Međunarodni dan ljudskih prava

 Aktivisti CeGraD-a i Demokratske stranke Obrenovac su u nedelju 9. decembra obeležili Dan ljudskih prava. Drvo života je akcija kojom se po četvrti put u Srbiji i prvi put u Obrenovcu obeležava 10. decembar, Svetski dan ljudskih prava. Pokrovitelj akcije je Fond za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac.

Građani su ukrašavali  ''Drvo života'' - Pančićevu omoriku, delovima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i papirima na koje su isoisivali svoju poruku, verovanje, želju ili očekivanje vezano za ostvarivanje ljudskih prava.
Građani su dobili priliku da svojom porukom simobolično ukažu na važnu oblast kakva su ljudska prava, da upute javnu poruku vlastima, da ukažu koji problemi ih najviše tište. 
Nakon akcije na Gradskom trgu - Drvo života je zasađeno u malom parku kod Gerontološkog centra. 

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. god.redstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih dokumenata iz oblasti ljudskih prava. Ovaj dokument je i osnova za mnoge druge dokumente iz oblasti ljudskih prava koji su nastali u XX veku. Datum usvajanja ovog dokumenta (10. decembar ) je proglašen za Međunarodni dan ljudskih prava.