Pluća mog grada

 Centar za građansko delovanje uz podršku Gradskog sekretarijata za zašitu životne sredine na na proleće kreće sa kampanjom Pluća mog grada.Cilj je upoznavanje učenika sa izetničkom šumom Zabran, sa dendroflorom grada i problemima zaštite drveća i šuma uopšte. Na radionicama će se razmatrati odnos dete – drvo ( priroda), s ciljem promovisanja odgovornog odnosa.

Više o projektu...>>>>