Socio-terapijski klub dobio podršku Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu

 Komisija za izbor projekata društvenih i nevladinih organizacija iz oblasti SOCIJALNE, DEČJE I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE Gradskog sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu podržala je projekat CeGraD-a "Socio-terapisjki klub za mlade".
Klub će ponovo raditi tokom čitave nedelje, sa pratećim sportskim i kulturnim sadržajima. Više o projektu...