Ekološki klub gluve i nagluve dece

 Uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine, CeGraD će tokom jula, avgusta, septembra i oktobra realizovati projekat Ekološki klub gluve i nagluve dece.
Cilj projekta je upoznavanje, edukacija i aktivno učestvovanje dece, koja zbog svog hendikepa imaju potrebu za specifičnim načinom komunikacije,  u temama i aktivnostima iz oblasti zaštite životne sredine.


Projekat volonterski realizuje CeGraD uz stručnu pomoć ovlašcenog prevodioca gesta ( sertifikat saveza gluvih i nagluvih Srbije ).