Saša Janković podržao Zakon o Udruženjima građana

 Zaštitnik građana Saša Janković podržao je predlog da se hitno usvoji Zakon o udruženjima građana koji bi omogućio svakome da se zalaže i deluje u pravcu ostvarivanje grupnih ili opštedruštvenih ciljeva. "Donošenje zakona o udruženjima građana uslov je za ostvarivanje Ustavom garantovane slobode udruživanja i kasni 15 godina. Udruženja građana u različitim oblastima dala su veliki doprinos dostojanstvu i kvalitetu života građana Srbije i značajan su deo njene društvene strukture", navodi se u saopštenju zaštitnika građana. Dodaje se da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu sačinilo predlog tog zakona u saradnji sa nevladinim organizacijama. Saopstenje za javnost zastitnika gradjana