CeGraD dobio podršku MOS-a za projekat Spajalica

 SPAJALICA lokalno – proces povezivanja, uspostavljanje i razvoj oblika i procedura uključivanja mladih u rad Kancelarije za mlade; razvoj mehanizama dugoročne saradnje i uključivanja omladinskih formalnih i neformalnih grupa u rad i funkcionisanje Kancelarije; proces povećavanja vidljivosti KZM; fokus projekta je na informisanju i edukaciji mladih, izradi lokalnog akcionog plana, kao i razvoju Omladinskog kluba, programa, utvrđivanju struktura, kriterijuma i procedura OK sa ciljem da se obezbedi uspešnije funkcionisanje i održivost kluba i usmeri energija mladih u konstruktivne akcije u lokalnoj sredini. Želimo da doprinesemo zadovoljavanju potreba mladih ljudi iz naše opštine za alternativnim edukativnim sadržajima i potrebi za postojanje  jednog fizičkog prostora u gradu u kome će mladi moći da provode slobodno vreme učestvujući u aktivnostima koje sami osmišljavaju ili koje su dizajnirane za njih.
    
SPAJALICA globalno - Youth.RS ("Youth Dot R S") je zin [ fanzin ] za mlade u Srbiji. Želja nam je da razmenjujemo ideje / energiju / lokalne akcije / da razvijemo koordinaciju lokalnih kancelarija za mlade, omladinskih grupa i aktivnih pojedinaca, korišćenjem mogućnosti interneta za regrutaciju, mobilizaciju, koordinaciju, edukaciju i informisanje mladih ljudi. Želimo da ih senzibilišemo i osnažimo za pokretanje akcija i realizovanje projekata u lokalnoj sredini, da uspostavimo virtuelnu laboratoriju koja bi okupljala zainteresovane mlade.