Evropska nedelja šuma

 Centar za građansko delovanje se u uključio u obeležavanja Evropske nedelje šuma čiji je glavni cilj da naglasi doprinos šuma pri ublažavanju klimatskih promena, snabdevanja drvetom i obnovljivom energijom, osiguravanju zaliha pitke vode i zaštiti životne sredine.  Smatramo da bi angažovanje nevladinih organizacija na lokalnom nivou u ovakvim događajima doprinelo širenju svesti o značaju šuma i radu na šumarskoj pedagogiji.

Aktivnosti CeGraD-a u obeležavanju ovog događaja biće usmerene na decu predškolskog uzrasta koju ćemo okupiti u jednodnevnom druženju u izletničkoj šumi Obrenovački zabran, gde ćemo kroz kraći edukativni program mališane upoznati sa porukama koje bi tokom ove nedelje trebale da se prenesu i koje jasno ističu značaj šuma.

U manifestaciji će učestvovati Uprava za šume - Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja će obezbediti predavače i flajere, Fond za zaštitu životne sredine opštine Obrenovac će obezbediti majice i kačkete, kao i Predškolska ustanova «Perka Vićentijević», čiji će mališani učestvovati u akciji. Slatku zakusku za mališane obezbediće CeGraD.

Akcija se održava  22. okobra u 10 časova u izletničkoj šumi Zabran..

{yoogallery src=[/images/zoom/YHMGDA/] width=[100]}