Saopštenje za javnost povodom donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

 Federacija Nevladinih Organizacija Srbije (FENS) izražava protest povodom donošenja Zakona o o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je 8. maja 2009. godine stupio na snagu.
Ovim Zakonom se menja način obračuna autorskih honorara: normirani troškovi se smanjuju, što povećava poreze i doprinose koji se zaračunavaju na neto honorare.  Sada umesto 33,6% za zaposlene i 48,3% za nezaposlene , porezi i doprinosi na neto zaradu iznose 50,6% za zaposlene i 76,8% za nezaposlene

Aktivnosti organizacija civilnog društva se u najvećoj meri baziraju na povremenom i privremenom radu, pa će ovaj porez ugroziti ceo neprofitni sektor. Prva faza će biti otežano ili onemogućeno sprovodjenje tekućih projekata jer su projekti i ugovoreni budžeti odobreni tokom 2008. i ranijih godina i ne mogu da izdrže nove poreske namete.

Dugoročno, ove odredbe će ugroziti ne samo rad udruženja građana, nego i celokupno delovanje kreativnih ljudskih potencijala u Srbiji (kulturnih, obrazovanih umetničkih, omladinskih i drugih) čije plaćanje se zasniva na autorskim ugovorima, što u uslovima ekonomske krize, proizvodi suprotni efekat i zapravo podstice sivu ekonomiju. Zato FENS podržava sve inicijative koje se zalažu za povlačenje ove odluke i pridružuje im se.  

Pozivamo Vladu da povuče ovu odluku i da vrati obračun autorskih honorara na prethodno stanje.


U ime FENSa:

Miljenko Dereta, kopredsedavajući FENSa

 

 

Olgica Bajić, kopredsedavajuća FENSa

 

 

Milica Mima Ružičić-Novković, kopredsedavajuća FENSa