Atačment - slobodno vreme sa smislom

 CeGraD je dobio podršku Ministarstva omladine i sporta za realizaciju programa Atačment - slobodno vreme sa smislom – proces povezivanja, uspostavljanje i razvoj oblika i procedura uključivanja mladih u rad Kancelarije za mlade opštine Obrenovac; razvoj mehanizama dugoročne saradnje i uključivanja omladinskih formalnih i neformalnih grupa u rad i funkcionisanje Kancelarije za mlade opštine Obrenovac; fokus projekta je na informisanju i edukaciji mladih, razvoju programa, utvrđivanju struktura, kriterijuma i procedura  sa ciljem da se obezbedi uspešnije funkcionisanje i održivost i usmeri energija mladih u konstruktivne akcije u lokalnoj sredini.

U narednih 6 meseci očekuju nas  sledeće aktivnosti:

  • [OMLADINSKI FOND] - podrška događajima, akcijama  iniciranim od strane individualaca, neformalnih grupa i organizacija s ciljem razvoja omladinske kulture, omladinskih inicijativa, organizovanje kulturno-umetničkih događaja za mlade, organizovanje akcija promocije lokalne zajednice... 
  • Predgrađe – moj kraj  - podrška organizovanju „Dan naselja / kraja / dela grada“ -  podrška omladinskom stvaralaštvu...
  • Krovna organizacija mladih  - omladinska organizacija koja će okupila sve omladinske organizacije u gradu, kako bi zajedno doprineli aktivnom učešću mladih u donošenju odluka, koje je uslov za izgradnju građanskog društva. 
  • Sprovođenje istraživanja o potrebama i problemima mladih opštine Obrenovac
  • Veb portal www.youth.rs    - nastavak izgradnje portala youth.rs