Počela realizacija projekta “Rak-šta posle?” udruženja “Čika Boca”

rakstaposle 35Čika Boca&MladiCe su, u okviru projekta “Rak-šta posle?”, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, programa “Mladi su zakon” i resurs centra Centar za građansko delovanje, 15. i 16. decembra održali edukaciju za MladiCe (mlade lečene od raka u detinjstvu) u prostorijama udruženja “Čika Boca”.

Cilj projekta “Rak-šta posle?” je da se uveća nivo znanja i veština za aktivnije delovanje u matičnim sredinama na temu raka kod dece i mladih. Prva faza projekta usmerena je na mlade volontere, jačanje njihovih kapaciteta za razumevanje volonterizma i aktivizma, ali u pružanje znanja u vezi raka kod dece i adolescenata. Obuka je koncipirana kao trening za vršnjačke edukartore, pa će učesnici biti obučeni kako da stečeno znanje efikasno prenesu na druge mlade ljude.

rakstaposle 6

Edukaciji je pristustovalo 28 učesnika uzrasta od 14 do 28 godina, koje imaju iskustvo lečenja raka u detinjstvu.

Kroz interaktivan način rada sa ovom grupom mladih članovi udruženja su uspeli da ih motivišu i pomognu u planiranju četiri akcije, koje će tokom naredne godine i realizovati. Svi učesnici su dobili sertifikate o pohađanju edukacije “Rak-šta posle?”.