Srbija i Crna Gora

Obrenovac, 22.05.2006.

Centar za gradjansko delovanje ( CeGraD ) poziva predstavnike vlasti Srbije da odluku gradjana Crne Gore, za nezavisnost te države, prihvate dostojanstveno. Upozoravamo, da iako je referendumska odluka suprotna želji aktuelne Vlade, ne bi trebalo preduzimati mere ugrožavanja prava gradjana Crne Gore, diskriminacija, pretnje odmazda mogu samo naneti štetu daljim odnosima Srbije i Crne Gore, ugroziti proces demokratizacije Srbije i usporiti stabilizaciju i medjunarodne integracije ove dve države.

saopštenje za javnost - Srbija i Crna Gora