IV Godišnja Skupština Federacije nevladinih organizacija Srbije

 U Beogradu je od 21-22. oktobra 2006. godine održana IV redovna godišnja Skupština Federacije nevladinih orgnazicija Srbije (FeNS),  kojoj je prisustvovalo preko 150 predstavnika/ca organizacija-članica Federacije. CeGraD je predstavljao Duško Krstić, predsednik UO.

Federacija nevladinih organizacija Srbije (FeNS) je osnovana 2003. godine. Ovo je do sada najbrojnija mreža nevladinih organizacija koju čini 498 organizacija iz čitave Srbije.
Izvršni organ mreže je Veće FeNS-a koje je sastavljeno od 17 predstavnika organizacija, odabranih po regionalnoj osnovi. Veće ima tri ko-predsedavajuća koji u javnosti predstavljaju FeNS.

Učesnici četvrte Skupštine zaključili su da se u Srbiji sve manje primećuje uključivanje građana u proces odlučivanja o važnim pitanjima, odnosno da  ne postoji ne samo javni dijalog u Srbiji, već ni osnovne informacije o procesima koji se događaju u našoj zemlji.

Na Skupštini je dogovoreno da će Federacija nevladinih organizacija Srbije uputiti pismo poslanicima i Vladi Republike Srbije, i pozvati ih da kao poslednji čin dobre volje prema građanima izglasaju i usvoje zakon o udruženjima građana, sa obzirom da se na ovaj zakon čeka više od šest godina. Ukoliko ova Skupština i Vlada ne usvoje zakon o udruženjima građana do isteka svog mandata, FeNS će se obratiti novoj Vladi i Skupštini molbom da se novi zakon nađe u skupštinskoj proceduri u što kraćem roku. Usvajanjem postojećeg predloga zakona o udruženjima građana (koji je već utvrđen na jednoj od sednica aktuelne Vlade) od strane novog saziva Skupštine Republika Srbije, poslanici će pokazati spremnost da građanima omoguće slobodu udruživanja i pravo glasa u procesima u kojima se donose odluke.

Osim zakona o udruženjima građana, učesnici skupa su ocenili da je jedan od proiriteta u narednom periodu set novih zakona o finansijskom položaju neprofitnog sektora.
Predstavnici organizacija FeNSa su takođe kao jedan o prioriteta postavili i rad na institucionalnom povezivanju sa državnim institucijama i neophodnost da se uspostavi razgovor između civilnog društva i zvaničnih institucija.

U narednom periodu, FeNS će svoje aktivnosti usmeriti i ka izradi strategije za razvoj civilnog društva, kako bi se ovaj značajni segment svakog građanskog društva razvijao na brži i održiviji način.

Ovogodišnja Skupština FeNSa bila je izborna za Novo Veće, sastavljeno od 17 članova, izabranih po regionalnoj osnovi. Kako statut FeNSa ne ograničava reizbor članova Veća, u novom Veću će se naći 4 člana iz prethodnog saziva. Članovi Veća FeNSa su:

Beograd 
Suzana Ponjavić, Prijatelji dece Novog Beograda
Miljenko Dereta, Građanske Inicijative
Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava
Lada Protić, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

Vojvodina 
Milica Ružičić Novković, Centar Živeti uspravno, Novi Sad
Branko Komadina, Dištrikt 0230, Kikinda
Melanija Kolšnjai-Nenin, Ukrštanje, Novi Sad
Stevan Nikolić, Edukativni centar Roma, Subotica

Centralna Srbija 
Vladimir Paunović, Millennium, Kragujevac
Ivan Mihailović, Tango, Kragujevac

Istočna Srbija
Miladin Decanović, Forum za kulturu Vlaha, Bor
Dragan Strilić, Odbor za ljudska prava, Bor

Južna Srbija
Olgica Bajić, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
Suzana Popović, ABC Centar za mir, sigurnost i toleranciju, Vranje
Šaip Kamberi, Odbor za ljudska prava, Bujanovac

Zapadna Srbija i Sandžak
Aleksandar Milijašević, Odbor za ljudska prava, Valjevo
Miroslav Tamburić, Forca, Požega

Shodno ciljevima FeNSa i zaključcima donetim na ovoj Skupštini, pred Federacijom nevladinih organizacija Srbije nalaze se zahtevni i naporni zadaci. Naredna skupština FeNSa biće održana sledeće godine.

Konferenciju su podržali Institute for Sustainable Communities (ISC), Fund for an Open Society, Balkan Trust for Democracy, Charles Stewart Mott Foundation i Rockefeller Brothers Fund.