Škola za komunikaciju sa gluvim i nagluvim licima

 Savez gluvih i nagluvih Srbije organizovao je petu školu obuke za komunikaciju sa gluvim i nagluvim licima.
Seminar je organizovan od 01.do 08.10.2006.godine u Bečićima, u hotelu «Beograd».Obukom čujućih lica za komunikaociju sa gluvim i nagluvima, Savez gluvih i nagluvih Srbije čini napore da olakša položaj gluvih lica kojih u Srbiji ima preko 30.000.

Seminar je u sebi sadrzao tri nivoa obuke :
Kurs osnovne komunikacije sa gluvima
Kurs za prevodioce
Kurs za sudske tumače za gluva lica

Po završenoj školi, vršila se provera znanja učesnika, uz dobijanje diploma za prevodioce, sudske tumače za gluva lica, kao i potvrde o poznavanju osnova komunikacije sa gluvima.

Centar za gradjansko delovanje, tj. Izvršni direktor organizacije Djordje Škoric, uzeo je učešće na ovom seminaru i po završetku dobio potvrdu o poznavanju osnovne komunikacije sa gluvima.

Centar za gradjansko delovanje pomoći će Savezu gluvih i nagluvih Srbije i pokušati da dostaviti sve neophodne informacije vezane za ukupan broj gluvih i nagluvih na teritoriji opštine Obrenovac, a takodje ćemo se angažovati i oko osnivanje kancelarije Udruženja SGNS u Obrenovcu.