Mogućnosti razvoja turizma u prigradskim opštinama

 Centar za građansko delovanje i Gradska optšina Obrenovac, aplicirali su projektom )"Mogućnosti razvoja turizma u prigradskim opštinama" kod Gradskog sekretarijata za privredu i turizam. Prigradske opštine Beograda, kojih ima sedam, a to su : Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac, Sopot, Barajevo, Grocka i Surčin,

imaju značajne turističke potencijale (sportsko-rekreativne, izletničke, rehabilitacione, kulturne itd.) koji nisu dovoljno iskorišćeni, tj.izdefinisani u turističkom proizvodu Beograda.
 Kapaciteti i sadržaji koji prigradske opštine poseduju  nisu poznati široj javnosti onoliko koliko pojedini zaslužuju.
Cilj projekta »Stručni skup sa temom MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U PRIGRADSKIM OPŠTINAMA« je afirmacija turističkih potencijala i kapaciteta  prigradskih opština, iznalaženje rešenja i donošenje zaključaka za dalji nastup prigradskih opština na turističkom tržištu.

 

Kako je jedan od uslova da se projekat realizuje do 31.marta 2007. godine, ovaj projekat realizovaće se 1. marta 2007.godine, u vremenu od 11 do 17 časova, što znači da   podrazumeva jednodnevno održavanje konferencije u Simpozijum sali hotela »Obrenovac«.

Stručni skup koji će za temu imati predstavljanje turističkih potencijala prigradskih opština i donošenje zajedničkih rešenja u daljoj aktivnosti ove privredne grane, planiran je kao susret u kojem učešće uzimaju :
-         predstavnici lokalnih samouprava prigradskih opština
-         turistički poslenici
-         turističke organizacije i društva
-         lokalne turističke agencije
-         nevladine organizacije
-         sportske i kulturne organizacije i firme
-         Skupština Grada Beograda
-         Ministarstvo turizma Republike Srbije
 
Satnica konferencije :
 
11:00. Otvaranje
Uvodnu reč daje predstavnik GO Obrenovac
11:15.-11.30. Ministarstvo turizma
11.30.-11.45. Sekretarijat za privredu Skupštine Grada Beograda, Odsek za turizam
11.45.-12.00. Pauza za kafu
12.00.-13.30. Diskusija na temu, sa učešćem predstavnika prigradskih opština
13.30.-14.30. Ručak
14.30.-16.00. Pitanja predstavnicima Ministarstva turizma i Sekretarijata za privredu, vezana sa temom naučnog skupa
16.00.-17.00. Zaključci skupa


Protokol o saradnji sa Gradskom opštinom Obrenovac