Postani građanin

 U četvrtak 09. 11. 2006 godine sa početkom u 13h u prostorijama opštine Obrenovac, održaće se sastanak povodom predstavljanja Programa za mlade Građanskih inicijativa i konsultacija u vezi sa eventualnim početkom rada u opštini Obrenovac.

Lokalni partner je CeGraD.

Više o Programu za mlade Građanskih inicijativa.....preuzeto sa http://www.gradjanske.org/

Program za mlade Građanskih inicijativa je nastao 2000. godine i od tada smo bili prisutni u 52 opštine širom Srbije. Naš osnovni cilj je podsticanje participacije mladih u društvenom životu, kao i osnaživanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u procesima kreiranja pozitivnih promena u svojim zajednicama. Više od hiljadu mladih je do sada prošlo naše treninge nakon čega je kroz različite lokalne akcije uključilo i informisalo preko deset hiljada svojih sugrađana. Jedna od osnovnih odlika modela Programa za mlade Građanskih inicijativa je fleksibilnost i dinamičnost, što između ostalog podrazumeva prilagođavanje programa i aktivnosti u odnosu na potrebe mladih i situaciju u konkretnoj opštini.

U saradnji i uz podršku organizacija Balkan Trust for Democracy i Institute for Sustainable Communities Program za mlade Građanskih inicijativa će započeti svoje aktivnosti u još dve opštine u Srbiji tokom novembra 2006. godine.

Jedna od opština koje su uzete u razmatranje je i Obrenovac. Tim povodom želimo da organizujemo sastanak na kome ćemo razmeniti iskustva o položaju mladih i prodiskutovati o tome u kojoj meri je ovakav program potreban Vašoj opštini i kakve su mogućnosti za njegovu implementaciju. 

Postani građanin je program civilnog obrazovanja namenjen mladim ljudima od 17 – 28 godina. Ovim programom edukujemo mlade ljude kako mogu biti aktivni u svojim gradovima.

 Ciljevi ovog programa su:
Edukacija mladih o demokratiji i civilnom društvu
Podsticanje mladih na aktivi zam u njihovim lokalnim sredinama
Podsticanje zajedničke saradnje među mladim ljudima širom Srbije

 Program se sastoji iz 7 radionica kroz koje obrađujemo sledeće teme: demokratija, demokratske institucije, civilno društvo, ljudska prava, pravo na građansku inicijativu, karakteristike autoritarnih i demokratskih društava, nenasilno rešavanje sukoba, timski rad, stereotipi i predrasude, mediji, manipulacija i zaštita od manipulacije u medijima, socijalni marketing, odnosi s javnošću, nevladine organizacije, akciono planiranje.

Radionice realizuje Tim trenera/ica “Postani građanin” koji su prošli obuku u martu 2002. godine.

Nakon realizacije programa, mladi ljudi organizovali su preko 30 lokalnih akcija koje su imale za cilj poboljšanje uslova života kako mladih ljudi, tako i drugih građana u njihovim lokalnim sredinama.