Program za mlade - Postani građanin

 Građanske inicijative i Centar za građansko delovanje, kao lokalni partner, realizovali su Programa za mlade  - Postani građanin.Prijave učesnika su se vršile u prostorijama CeGraD-a, ul. Kralja Aleksandra 10 c /6, svakog radnog dana od 13. - 26. novembra 2006. godine, u periodu od 17 - 20 časova.


Program je podrazumevao 4 vikend seminara, koja su održana u decembru 2006. Učestvovalo je dvadeset mladih iz Obrenovca , kao i šest gostiju iz Srbije.

Prve akcije planirane su za januar 2007. godine.

Fotografije možete pogledati u galeriji...

 

Postani građanin je program civilnog obrazovanja namenjen mladim ljudima od 17 – 28 godina. Ovim programom edukujemo mlade ljude kako mogu biti aktivni u svojim gradovima.

Ciljevi ovog programa su:
Edukacija mladih o demokratiji i civilnom društvu
Podsticanje mladih na aktivi zam u njihovim lokalnim sredinama
Podsticanje zajedničke saradnje među mladim ljudima širom Srbije

 Program se sastoji iz 7 radionica kroz koje obrađujemo sledeće teme: demokratija, demokratske institucije, civilno društvo, ljudska prava, pravo na građansku inicijativu, karakteristike autoritarnih i demokratskih društava, nenasilno rešavanje sukoba, timski rad, stereotipi i predrasude, mediji, manipulacija i zaštita od manipulacije u medijima, socijalni marketing, odnosi s javnošću, nevladine organizacije, akciono planiranje.

Radionice realizuje Tim trenera/ica “Postani građanin” koji su prošli obuku u martu 2002. godine.

Nakon realizacije programa, mladi ljudi organizovali su preko 30 lokalnih akcija koje su imale za cilj poboljšanje uslova života kako mladih ljudi, tako i drugih građana u njihovim lokalnim sredinama.