Glas može sve

 Centar za građansko delovanje učestvuju u kampanji čiji je cilj da poveća građanski aktivizam i podstakne glasače da izađu na parlamenatrne izbore 2007.

Kampanja je podržana od FENS-a i promotivne aktivnosti će se sprovoditi u više od četrdeset gradova Srbije.