Okrugli sto o radu policije sa manjinskim i socijalno ranjivim grupama

 U ponedeljak, 12.marta, u organizaciji OSCE misije u Srbiji i Britanskog saveta, održan je okrugli sto o radu policije sa manjinskim i socijalno ranjivim grupama. Učešće na seminaru uzeo je i CeGraD, koga je predstavljao izvršni direktor Đorđe Škorić    Teme za diskusiju su bile: 
  • Rad policije u raznolikom okruženju,
  • Predrasude,
  • Stereotipi,
  • Diskriminacija,
  • Seksualna orijentacija,
  • Etnocentrizam,
  •  Rasizam,
  • Zločini počinjeni iz mržnje,
  • Primeri iz Velike Britanije o radu policije u raznolikom okruženju, i
  • Izveštavanje medija o pitanjima raznolikosti.
 Učesnici su razgovarali o gore spomenutim temama, kao i o drugim pitanjima koja bi mogla da predstavljaju prepreku ili podsticaj za uspostavljanje delotvorne komunikacije između medija, policije i civilnog društva. Ova incijativa je trebalo da omogući učesnicima okruglog stola, kao i predstavnicima Britanskog saveta i OEBSa, da uoče potrebu za  specifičnom obukom kao i mogućnosti za uspostavljanje mehanizama za delotvornu komunikaciju.