Centar za gradjansko delovanje akreditovan za omladinski rad

Centar za građansko delovanje postao je prva organizacija u Obrenovcu koja je akreditovana za primenu i unapređenje kvaliteta standarda omladinskog rada.
Ekološko-goranski centar u Sremskim Karlovcima je 6. i 7. oktobra ugostio učesnike evaluativnog sastanka koji je vrednovao primenu i testirao mehanizame za osiguranje kvaliteta omladinskog rada, koji se po prvi put sprovodi u Srbiji.

Sastanak je organizovala Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada - NAPOR u okviru projekta „Da li mehanizmi drže vodu i kada majstori odu”, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Evaluativni sastanak okupio je 34 učesnika, predstavnika prve generacije akreditora programa omladinskog rada i akreditovanih organizacija. Učesnici ovog nacionalnog sastanka dali su preporuke za unapređenje mehanizama, čijom se primenom podiže celokupan kvalitet programa i usluga za mlade.

- CeGraD je organizacija koja ozbiljno shvata i pristupa radu sa mladima u Obrenovcu i želi da ga unapređuje. Za sada je jedina članica asocijacije NAPOR iz redova Obrenovačkih organizacija za mlade. Za akreditaciju smo se prijavili jer se kroz taj proces utvrđuje trenutni stepen našeg razvoja u pogledu primene standarda omladinskog rada i dobija preporuka za unapređenje kvaliteta rada sa mladima u budućnosti. Preporučujemo svim obrenovačkim organizacijama koje žele da rade sa mladima učlanjenje u asocijaciju NAPOR, jer je to siguran put vrednovanja i unapređivanja kvaliteta svog rada, a samim tim i poboljšanja položaja mladih u našem gradu i šire - izjavio je Đorđe Škorić, izvršni direktor CeGraD-a.