Izveštaj o istraživanju potreba i položaju mladih u Obrenovcu

 Istraživanje je izvela grupa mladih iz grada Obrenovca u organizaciji i uz stručnu pomoć Građanskih inicijativa kao i Centra za građansko delovanje, tokom maja 2007. godine.Cilj istraživanja je bio utvrđivanje potreba i položaja mladih u Obrenovcu da bi se mogle svrsishodnije planirati buduće akcije namenjene mladima, kao i dugoročna politika posvećena rešavanju problema mladih, kao grupe sa specifičnim potrebama. Pored potreba i položaja mladih ispitano je i kako stanovnici Obrenovca vide grad (identitet grada), način na koji su mladi viđeni i participacija građana.

Pročitajte više...