Kako novinari/ke kaskaju za bankarima ?

 Saopštenje Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine povodom objavljivanja teksta u Politici  pod  naslovom «Bankari kaskaju za NVO aktivistima» ( komentar povodom objavljivanja rezultata istraživanja Republičkog zavoda za statistiku “ Zarade po zaposlenom u Republici Srbiji – april 2007.“)

Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine osnovala je Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine krajem 2003.godine s ciljem da pruži podršku onim inicijativama u Vojvodini koje imaju za cilj izgradnju građanskog društva  zasnovanog na vladavini prava, društvenoj solidarnosti, poštovanju različitosti i mirnom rešavanju konflikata u društvu. Bio je to jedan od načina da se da legitimitet  delovanju udruženja građana tj. prizna potreba društva da odgovori na potrebe građana na koje ne mogu da odgovore državne institucije i ustanove, zbog tromosti i nefleksibilnosti. Dakle, nevladine organizacije nisu protiv vlade, jer naprotiv, njihove aktivnosti su kompatibilne sa delovanjem vladinih institucija.

Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine je u februaru 2007. godine na adrese 518 udruženja građana u Vojvodini poslao Evaluacioni upitnik, koji je između ostalih pitanja sadržao i pitanja koja se odnose na materijalni kapacitete Udruženja.  Kao prvo, došli smo do zaključka da veliki broj Udruženja nije aktivan ( ovo je česta pojava u NVO sektoru da se građani okupe oko nekog problema koji reše ili ne reše, tek raziđu se jer nema sistematične podrške NVO sektoru ). Na osnovu dobijenih popunjenih Evaluacionih upitnika može se  zakljućiti da: 1) nedostaju tehnički kapaciteti (prostorije, telefoni, kompjuteri...), 2) da je problem sa ljudskim resursima adekvatnih znanja i veština ( pisanje projekata, upravljanje projektima, monitoring i evaluacija, javno zagovaranje i lobiranje, odnosi s javnošću) 3) da skoro 90 % organizacija nema nijednog zaposlenog, 4) da se pri apliciranjima za finansijska sredstva dobije deo neophodnih sredstava za realizaciju projekta. Dakle, NVO sektor počiva, u većini slučajeva, na volonterskom radu i solidarnosti aktivista sa građanima.

Ako već ovo društvo nema snage da se zahvali humanim i odgovornim ljudima, koji su svoje vreme, znanje i veštine stavili na raspolaganje slabima, nemoćnim i nejakim ( to su ciljne grupe kojima se bavi NVO sektor) u teškim vremenima kad je država imala «važnija» posla, moglo bi da se pobrine da ih ne izlaže pozivu na javni linč – što čini objavljivanjem ovog i sličnih tekstova.

O novinarki, naslovu i “pozadini” teksta nećemo pisati ništa, baš kao što je “normalno” u nekim medijima da naslov nema veze sa sadržajem.