Rezultati konkursa za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija

 Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu, Komisija za izbor projekata društvenih i nevladinih organizacija, objavili su
REZULTATE KONKURSA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2007.GODINI ZA OBLASTI: SOCIJALNE, DEČJE I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE.

CeGraD je  za nastavak realizacije projekta Socio - terapisjki klub za mlade dobio podršku grada.