Rezultati istraživanja mobilnosti stanovnika opštine Obrenovac

istrazivanje logotipTokom leta 2019. godine CegraD je sproveo anonimnu anketu, kao deo akcije Trotoari mama i tatama, sa ciljem istraživanja mobilnosti stanovnika opštine Obrenovac i povećanja održivosti saobraćajnog sistema u gradu. Anketa se sastojala od seta pitanja na osnovu kojih su se prikupili podaci o navikama putovanja stanovnika, o njihovim stavovima i ličnom doživljaju saobraćaja na području opštine Obrenovac.

Prikaz rezultata istraživanja mobilnosti stanovnika opštine Obrenovac možete pogledati ovde.